Lovni ured Zaprešić

Lovni ured Dugo Selo

Lovni ured Ivanić Grad

Lovni ured Jastrebarsko

Lovni ured Samobor

Lovni ured Sv. Ivan Zelina

Lovni ured Velika Gorica

Lovni ured Vrbovec

L.D. "VEPAR" POLJANA

Kreirano Subota, 26 Rujan 2009 19:17 Hitovi: 4644

 

   

LOVAČKA UDRUGA "VEPAR" POLJANA

Lovačka udruga i adresa Lovačka udruga "Vepar"
Poljana bb, Poljana
Osobe za kontakt Predsjednik: Marković Josip, De Piena bb, 098 383 362
Tajnik: Hajak Marijan, Poljana 7a, 098 773 100
E-mail i www  
Broj i naziv lovišta I/153 BEREK GUSAKI
Površina lovišta (ha) 2702 ha
Lovna površina (ha) 2172 ha karta-lovista-iconKARTA LOVIŠTA.pdf
Vrsta divljači Kapacitet lovišta Sadašnji broj Godišnji plan odstrela
Srna 59 45 14
Zec 52 36 16
Fazan 176 96 80
Trčka      
200      
   
Od ostale divljači javljaju se Divlja svinja, jazavac, mačka divlja, kune, lisica, čagalj, tvor, prepelica pučpura, šljuka bena, golub grivnjaš, patka divlja, vrana siva, svraka, šojka, trčka
Vrijedne trofeje  
Lovački dom i ostali objekti Lovački dom na adresi Poljanski Lug 2
Ostalo (što nudi lovačka udruga)  
Kulturni i drugi sadržaji u okolici  
Obavijesti iz Lovačke udruge    
Kratka povijest udruge
Lovačko društvo VEPAR Poljana osnovano je 1946. godine kada ej gospodarilo sa cca 6000 ha lovišta, 1998. godine došlo je do podjele lovišt ana dva dijela, te sada društvo gospodari sa 2700ha. Društvo momentalno broji 40 članova.
Fotogalerija