Lovni ured Zaprešić

Lovni ured Dugo Selo

Lovni ured Ivanić Grad

Lovni ured Jastrebarsko

Lovni ured Samobor

Lovni ured Sv. Ivan Zelina

Lovni ured Velika Gorica

Lovni ured Vrbovec

L.D."JELEN" LUBENA

Hitovi: 5098

 

   

LOVAČKA UDRUGA "JELEN" LUBENA

Lovačka udruga i adresa Lovačka udruga "Jelen"
Novakuša bb, 10345 Gradec
Osobe za kontakt Predsjednik:
Mirko Habijanec dipl. ing., Predavac 28, 48214 Sv. Ivan Žabno, 098 374 051
Tajnik: Tihomir Hudorović, Cugavec 160, 10345 Gradec, 098 771 768
E-mail i www  
Broj i naziv lovišta I/163 KRČAVINE
Površina lovišta (ha) 2022 ha
Lovna površina (ha) 1545 ha karta-lovista-iconKARTA LOVIŠTA.pdf
Vrsta divljači Kapacitet lovišta Sadašnji broj Godišnji plan odstrela
Srna 60 52 14
Zec 100 92 20
Fazan 450 430 120
Trčka      
200      
   
Od ostale divljači javljaju se Divlja svinja, jelen obični, lisica, kuna zlatica, kuna bjelica, tvor, jazavac
Vrijedne trofeje  
Lovački dom i ostali objekti Lovački dom u Krčevinama površine cca 100 m2, pokraj doma i
Streljana za gađanje letećih meta
Ostalo (što nudi lovačka udruga)  
Kulturni i drugi sadržaji u okolici U Vrbovcu postoji dosta kulturnih sadržaja kao i stari objekti: Crkva Sv. Vida, razni objekti koji povezani na vremena i osobe (Zrinski - Frankopani, Marija Jurić Zagorka).
Obavijesti iz Lovačke udruge    
Kratka povijest udruge
Lovačko društvo je osnovano 1945. godine pod nazivom "Jelen" TUČENIK, a početkom 1991. preimenovano je u LU Jelen LUBENA, Lovačko društvo broji 25 članova.
Fotogalerija