Lovni ured Zaprešić

Lovni ured Dugo Selo

Lovni ured Ivanić Grad

Lovni ured Jastrebarsko

Lovni ured Samobor

Lovni ured Sv. Ivan Zelina

Lovni ured Velika Gorica

Lovni ured Vrbovec

L.D."GOLUB" DUBRAVA

Hitovi: 5493

 

   

LOVAČKA UDRUGA "GOLUB" DUBRAVA

Lovačka udruga i adresa Lovačka udruga "Golub"
Zvekovac bb, 10342 Dubrava
Osobe za kontakt Predsjednik: Štrehec Dario, Zagrebačka 34, 10342 Dubrava, 099 7985728
Tajnik: Grgurić Milan, Marinkovac d. 9, 10342 Dubrava 091 2760002
E-mail i www  
Broj i naziv lovišta I/160 VAROŠKA
Površina lovišta (ha) 4023 ha
Lovna površina (ha) 3080 ha karta-lovista-iconKARTA LOVIŠTA.pdf
Vrsta divljači Kapacitet lovišta Sadašnji broj Godišnji plan odstrela
Srna 58 58 12
Zec 126 126 30
Fazan 183 183 120
Trčka      
200Divlja svinja 20 20 20
Jelen obični 11 11 2
Od ostale divljači javljaju se Divlja patka (50 kljuna), Prepelica pučpura (60 kljunova), Golub grivnjaš (20 kljunova), Lisica (20 repova)
Vrijedne trofeje  
Lovački dom i ostali objekti Lovački dom površine cca 100 m2, sobe s 9 ležajeva
Ostalo (što nudi lovačka udruga)  
Kulturni i drugi sadržaji u okolici U blizini lovačkog doma (200m) sportski aerodrom
Rezervat zoologije "Varoški lug"
Obavijesti iz Lovačke udruge    
Kratka povijest udruge
Lovačka udruga je osnovana 1946. godine te pod ovim nazivom stalno-neprekidno djeluje i u zakupu je lovišta VAROŠKA, društvo trenutno ima 58 članova.
Fotogalerija