Lovni ured Zaprešić

Lovni ured Dugo Selo

Lovni ured Ivanić Grad

Lovni ured Jastrebarsko

Lovni ured Samobor

Lovni ured Sv. Ivan Zelina

Lovni ured Velika Gorica

Lovni ured Vrbovec

Lovni ured Samobor

Kreirano Subota, 26 Rujan 2009 21:06 Hitovi: 7390
grb_samobor

Povijest lovsta u Samoboru

Lov u Samoboru ima dugu tradiciju, što je vidljivo i iz pismenih zapisa iz 17. i 18. stoljeća. Tako se iz jedne parnice koja se duže od sto godina vodila između građana Samobora i vlastelinstva Samobor (završila je 1769.) može pročitati da je lov riba i rakova na teritoriju općine Samobor pripadalo općini i vlasteli. "Ptičji lov" dosuđen je građanima. Na ovu točku presude vlastelinstvo je uložilo žalbu na Kraljevski sud u Pešti i ptičji lov dosuđen je vlasteli. Odredbama Sabora iz 1848. godine donesen je zakon o ukinuću feudalnih odnosa, te tako novi vlasnici velikih šumskih površina i pašnjaka, a tako i lovišta, postaju kotari, državna šumska gospodarstva, seoske općine. U kotaru Samobor 1908. godine održana je dražba za zakup lovišta na kojoj je samoborski veletrgovac Ivan Levičar u ime samoborskog lovačkog kluba zakupio lovište na 15 godina (1908. – 1923).
Danas na području Lovnog ureda Samobor djeluje pet lovačkih udruga i to: "Jastreb" Sv. Nedelja, "Šljuka" Sv. Martin pod Okićem, "Srna" Samobor, "Vepar žumberački" Budinjak i državno lovište "Žumberačka gora" Samobor. U članstvu Lovnog ureda Samobor je i vlastito lovište "Agro-Grom" Samobor koje ima svoje lovne površine kod Đakova, a vlasnik lovišta Pavao Grom živi u Samoboru.